[banner]
[block1]
[block2]
[QUANGCAO1]
[QUANGCAO2]
[QUANGCAO3]
[QUANGCAO4]

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường

Thứ sáu - 18/09/2015 04:12
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; công văn hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo về quy trình, đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức kỷ niệm ngày thành lập các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo. Trường THPT Mường Chà xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 30 năm thành Lập trường với những nội dung sau:
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                  
           Số:  179/KH -THPTMC                       Mường chà, ngày 15  tháng 8  năm 2015
 
           
KẾ HOẠCH
                    Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm  30 năm ngày thành lập
                              Trường THPT Mường Chà  ( 1985- 2015)                                  
 
             Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; công văn hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo về quy trình, đổi mới nâng cao  hiệu quả  tổ chức kỷ niệm ngày  thành lập  các đơn vị  trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo.
           Trường THPT Mường Chà xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 30 năm thành Lập trường với những nội dung sau:
           I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
           1. Mục đích
            - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường nhằm gìn giữ, phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của nhà trường, giáo dục lòng tự hào sâu sắc cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh hiện tại và tương lai về truyền thống quý báu đó
           - Quảng  bá  hình ảnh nhà trường, vai trò của ngành giáo dục và nhà trường , qua đó tạo được lòng tin ở xã hội , nâng cao giá trị nhà giáo và nhà trường.
           - Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, gắn kết các  thế hệ cùng nhau xây dựng nhà trường.
           - Biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuát sắc trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của nhà trường tạo khí thế mới, làm dấy lên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong cán bộ công nhân viên và học sinh toàn trường.
             2. Yêu cầu:
             - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực,chu đáo, trọng thể, không phô trương lãng phí, khoa học tiết kiệm, thể hiện sự trang nghiêm, trân trọng, biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên,  của các thế hệ nhà giáo, học sinh để buổi lễ thực sự là ngày hội lớn.
             -Qua buổi lễ lưu lại những ấn tượng tốt trong lòng quý khách và các thế hệ thầy trò về tham dự lễ, khơi dạy lòng tự hào, trách nhiệm với các thế hệ học trò hiện tại và tương lai, cùng với sự phat triển của nhà trường một cách vững chắc.
            -Tích cực tham mưu để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục của nhà trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể , chi tiết có hiệu quả.
             II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
            1. Xây dựng kế hoạch tổng thể trình Sở  GD&ĐT, Huyện uỷ, UBND huyện Mường Chà xem xét phê duyệt kế hoạch, phương án tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường.
            2. Xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện , thành lập các tiểu ban, lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban, bám sát tiến độ thực hiện các tiểu ban, các bộ phận theo đúng kế hoạch.
           3. Sưu tầm tư liệu, hình ảnh bài viết để tái hiện truyền thống nhà trường trong 30 năm,  tuyên truyền rộng rãi thông qua thông tin đại chúng  nhằm thông báo, triển kế hoạch tổ chức tới các tổ chức, cơ quan quan tâm đến sự phát triển của nhà trường, thông báo tới các thế hệ nhà giáo, học sinh, phụ huynh viết bài xây dựng kỷ yếu 30 năm hình thành và phát triển.
            4. Xây dựng maket  phòng truyền thống, cải tạo cảnh quan nhà trường sạch đẹp để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách đến dự , các thế hệ nhà giáo và học sinh.
            5. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào thi đua ,  tổ chức thi văn nghệ  toàn trường 20/10, chọn các tiết mục đặc sắc tổ chức giao lưu VHVN  giữa các thế hệ thầy và trò nhà trường.
           6. Thành lập ban liên lạc cựu học sinh các khoá,  duy trì mối liên hệ giữa nhà trường  với học sinh các khoá  để có những phối hợp,  sự  trợ giúp các nguồn lực một cách tích cực khoa học nhất để tổ chức thành công buổi lễ.
           7. Xây dựng chương trình hội thi cắm trại ngọn lửa truyền thống, đêm lửa trại múa xoè ngày 12/11/2014, trương trình buổi lễ mít tinh sáng ngày 13/11/2015.
           8. Thành lập ban biên tập Xây dựng cuốn kỷ yếu 30 năm thành lập trường THPT Mường Chà; Huy động các nguồn lực đảm bảo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm TLT trong  điều kiện thực tế của nhà trường.
           9. Đăng trên trang Web của trường thư mời về dự hội trường tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, CBCNV cựu hs đã công tác và học tập tại trường, lập danh sách mời, gửi giấy mời, chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu về dự lễ kỷ niệm.
         10. Liên hệ phối hợp với các cơ quan trên địa bàn Công an, Điện lực, phòng Văn hoá, đài truyền hình huyện, UBND thị trấn để đảm bảo  về công tác an ninh trật tự trước, trong và sau khi tổ chức buổi lễ .
          11. Tham mưu đề xuất với UBND Huyện, sở GD&ĐT, ban thi đua khen thưởng tỉnh công nhận thành tích của nhà trường và các cá nhân có nhiều thành tích  đóng góp  xây dựng phát triển nhà trường trong 30 năm qua.
          12. Chuẩn bị đầy đủ CSVC, tinh thần phục vụ, công tác tổ chức, công tác tuyên truyền viết bài giới thiệu quảng bá thành tích nhà trường  đạt được trong 30 năm qua trên các báo đài của Huyện, Tỉnh. Từ đó tiếp tục phát huy thành quả đạt được, xây dựng định hướng phát triển nhà trường trong những năm tiếp theo.
         III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM
          - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lập thành tích kỷ niệm 30 năm thành lập trường. ( tổ chức thao giảng GVDG cấp trường từ 28/9-> 10/10/2015)
          -  Tuyên truyền khẩu hiệu băng rôn, pa nô, áp phích khu vực trường và các phương tiện thông tin  tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa ngày thành lập trường trong cán bộ CNV và học sinh. Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng.
          - Tổ chức các hoạt động phong trào hướng về kỷ niệm trường:
          + Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi viết về thầy cô mái trường  hoàn thành trước 15/10/2015
           + Tổ chức thi văn nghệ các lớp ngày 19,20/10/2015 chọn các tiết mục đặc sắc để giao lưu văn nghệ đêm 12/11/2015
          +  Xây dựng kỷ yếu thành lập trường biên tập xong trước 25/10/2015 (Sưu tầm các bài viết, tự sự, bút ký, thơ, nhật ký, phóng sự, ảnh tư liệu)
          + Tổ chức thi đấu cầu lông cán bộ , giáo viên ( ngày 1/11)
          + Tổ chức hội trại truyền thống,  toạ đàm các thế hệ giáo viên, học sinh
          + Giao lưu văn nghệ - đêm lửa trại múa xoè…
       ( Các cuộc thi  đều có kế hoạch và điều lệ cụ thể)
          IV. THỜI GIAN- THÀNH PHẦN THAM DỰ:
           1. Thời gian:
            1.1 Ngày 12/11/2015:
            tổ chức hội trại truyền thống,  toạ đàm các thế hệ giáo viên,  học sinh, buổi tối từ 19h 15-> 22h giao lưu  văn nghệ  chào mừng - đêm lửa trại múa xoè bản sắc văn hoá dân tộc.
           1.2 Ngày 13/11/2015  Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày TLT
           - khai mạc : 8 h00 ngày 13/11/2015
           - Địa điểm : Sân trường THPT Mường Chà
          2. Thành phần tham dự:
          2.1 Về phía nhà trường:
          - Toàn thể cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại trường;
          - Học sinh đang học tập tại trường.
           2.2. khách mời:
          - Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ;
          - Lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mường Chà
          - Lãnh đạo sở GD&ĐT, các phòng chuyên môn nghiệp vụ sở
          - Lãnh đạo cơ quan, ban ngành đoàn thể , các lực lượng vũ trang của huyện;
          -Lãnh đạo hội khuyến học Tỉnh, Huyện;
          - Các phòng Giáo dục Đào tạo, các đơn vị trực thuộc
         - Đại diện cơ quan truyền thông báo đài tỉnh, huyện
         - Đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn
         - Nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó cựu cán bộ, công chức, viên chức nhà trường qua các thời kỳ
         - Cựu học sinh của nhà trường qua các khoá, trưởng ban liên lạc các năm
         -Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn trong huyện
        -Nguyên chủ tịch hội phụ huynh các khoá, chi hội trưởng phụ huynh 25 lớp
        3. Chương trình Lễ kỷ niệm:
         - Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng;
         -Lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu;
         - Diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập trường;
         - Phát biểu của các cấp lãnh đạo;
         - Phát biểu của cựu giáo viên, cán bộ quản lý, cựu học sinh
         - Phát biểu cảm tưởng của học sinh đang học tập tại trường;
         - Công bố các quyết định khen thưởng;
         - Kết thúc buổi lễ - chụp ảnh lưu niệm ;
         - Thăm quan mô hình  nhà trường;
         - Dự bữa cơm thân mật, giao lưu gặp gỡ.
         V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
         - Xây dựng kế hoạch, trưng cầu ý kiến tập thể, trình sở GD&ĐT phê duyệt, chỉ đạo. Tham mưu với cấp uỷ  chính quyền địa phương về chương trình, thời gian, cách thức tổ chức, sự tham gia giúp đỡ của các cơ quan chức năng về văn hoá, nhạc công, giữ gìn trật tự an ninh,  viễn thông mạng internet, điện lưới, tăng âm loa đài,  phát thanh, truyền hình, sự tham gia phối hợp các xã, thị trấn, ban đại diện cha mẹ học sinh.
         - Tiếp tục trưng cầu ý kiến và huy động sự tham gia, đóng góp, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên đối với nhà trường thông qua trang website và mail của trường, gửi thư, giấy mời, họp báo…
         -Phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường hướng tới Lễ kỷ niệm.
         -Tổ chức thực hiện các hoạt động bề nổi hướng về ngày lễ kỷ niệm vừa để quảng bá hình ảnh nhà trường, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ công chức , viên chức, học sinh trong nhà trường, vừa tập dượt để rút kinh nghiệm tổ chức chu đáo, tăng mức độ thành công cho buổi lễ.
        -  Đôn đốc, giám sát các tiểu ban thực hiện đúng tiến độ,  bám sát kế hoạch, kịp thời điều chỉnh những bất cập để đạt hiệu quả cao nhất.
         VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban hoạt động:  ( có quyết định và phân công nhiệm vụ từng tiểu ban)
          - Ban tổ chức;
          -Tiểu ban nội dung;
          -Tiểu ban CSVC  tuyên truyền tư liệu truyền thống, trang trí khánh tiết- an ninh, y tế;
          -Tiểu ban liên lạc, Lễ tân, hậu cần;
          - Tiểu ban thi đua khen thưởng, văn nghệ- hội trại- thể thao:
          2. Nhiệm vụ các tiểu ban:
          a. Ban tổ chức:
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt  động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, điều phối chung các hoạt động của các tiểu ban .
           - Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động;
           - Duyệt chi mua sắm quà tặng, hậu cần,  cải tạo cảnh quan, trang trí khánh tiết, thuê mượn các thiết bị phục vụ lễ kỷ niệm.
           b. Tiểu ban nội dung:
          - Xây dựng kế hoạch chung, duyệt nội dung thể loại,  điều lệ các cuộc thi;
          - Xây dựng  kế hoạch chi tiết, chương trình lễ mít tinh kỷ niệm .
          - Xây dựng chương trình kịch bản toạ đàm các thế hệ nhà giáo, học sinh và đêm giao lưu văn nghệ múa xoè..
          - Diễn văn lễ kỷ niệm 30 năm ;
          - Thiết kế viết các bài báo quảng bá hình ảnh nhà trường, đưa tin trên truyền hình huyện, tỉnh, báo Điện Biên phủ, viết thư ngỏ, thư mời hội trường; thiết kế giấy mời
          - Biên tập và  xây dựng trình bày cuốn kỷ yếu, làm các thủ tục xin  cấp phép, hợp đồng in ấn phát hành.
         c.Tiểu ban CSVC,Tư liệu truyền thống, trang trí khánh tiết, an ninh, y tế
          - Xây dựng kế hoạch cải tạo cảnh quan, khuân viên nhà trường,  trang trí phòng truyền thống,  sưu tầm các tư liệu về truyền thống, phục chế các ảnh tư liệu, chân dung các lãnh đạo quản lý nhà trường qua các thời kỳ, đảm bảo CSVC cho các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm;
          - Xây dựng đĩa CD các hình ảnh hoạt động giáo dục của nhà trường qua 30 năm xây dựng và phát triển qua các thời kỳ.
          -Xây dựng ma két trang trí toàn bộ khuôn viên nhà trường trước , trong Lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa ( Các khẩu hiệu , bảng biểu, cờ hoa.. trong khuân viên và khu vực ngoài trường );
          - Xây dựng ma két trang trí sân khấu cho đêm giao lưu văn nghệ và Lễ mít tinh kỷ niệm.
         - Phối hợp với điện lực kiểm tra lại toàn bộ hệ thống  đường điện của trường đủ công suất để đảm bảo an toàn PCCN, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường duy trì điện trong suốt thời gian tổ chức các hoạt đông ( lên phương án dự phòng nếu mất điện lưới xẩy ra).
          - Làm việc phòng văn hoá huyện giúp đỡ  điều khiển nhạc cụ âm thanh, ánh sáng…
          -Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trong suốt quá trình tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm. Phối hợp công an  và UBND thị trấn lên phương án tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự cho đêm giao lưu văn nghệ , hội trại. bố trí  nơi đỗ xe ô tô, xe máy của đại biểu trên sân nội trú.
         - Chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ đại biểu  gv , học sinh trong các hoạt động.
          d. Tiểu ban liên lạc, Lễ tân, hậu cần:
          -Lên lên sách liên lạc với các đ/c nguyên là cán bộ quản lý của nhà trường qua các thời kỳ, các cựu gv, nhân viên, cựu học sinh các khoá; xây dựng nội dung hoạt động của ban liên lạc, nắm bắt tình hình báo cáo ban tổ chức số lượng đại biểu về dự.
          - Tổng hợp số lượng đại biểu , khách mời, gửi giấy mời
          - Vận động sự ủng hộ của các tổ chức, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các thế hệ thầy và trò, hội phụ huynh, cựu học sinh…
          - Xây dựng kế hoạch chi tiết  lên phương án đón tiếp đại biểu,  bố trí sắp xếp các phòng tiếp khách, chỗ nghỉ cho đại biểu ở xa về dự hội trường; liên hệ các cơ quan TT chính trị , bảo hiểm huyện, thuế liên hệ phòng ngủ, làm tờ trình đề nghị UBND huyện hỗ trợ bố trí nhà khách huyện;
           - Tiếp nhận các quà tặng của các cơ quan, tổ chức, cá nhận;
           - Hướng dẫn đại biểu, khách mời tham quan phòng truyền thống, bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu khi tham dự buổi lễ;
          - Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động sinh hoạt của nhà trường, khách mời trong quá trình tổ chức các hoạt động của lễ kỷ niệm, chuẩn bị hoa trang trí, tặng thi đua,  nước uống,  quà lưu niệm cho đại biểu tham dự lễ kỷ niệm; tổng hợp  số lượng đại biểu để đặt tiệc chiêu đãi;
            e. Tiểu ban thi đua khen thưởng, văn nghệ, hội trại, thể thao:
            -Phát động phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, học sinh hướng tới Lễ kỷ niệm;
           - Lập hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng cho  các cá nhân và tập thể tiêu biểu ( UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể nhà trường và 3 cá nhân; Sở GD&ĐT  tặng 5 tổ chuyên môn và 10 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 5 cá nhân);
          -Phối hợp ban hậu cần sắp xếp hoa, bằng khen, giấy khen, chuẩn bị nhạc nền khi trao thi đua;
          -Trao giải cuộc thi viết về thầy cô, mái trường, thể thao, văn nghệ, cắm trại vào đêm văn nghệ 12/11/2015)
          -Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội trại truyền thống- văn nghệ chào mừng, thi đấu cầu lông ( có điều lệ cụ thể)
          - Xây dựng kịch bản chương trình hội thi văn nghệ ngày  19, 20/10 và chương trình giao lưu văn nghệ tối 12/11 với các thế hệ thầy trò và các đơn vị trên địa bàn.
          - Hướng dẫn tập huấn quy định cách thức cắm trại, trang trí trại theo khuân viên nhà trường.
           3. Qui trình hoạt động của các tiểu ban:
           - Hiệu trưởng ra QĐ thành lập ban tổ chức, các tiểu ban theo kế hoạch
           -Trưởng các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất nhân sự với hiệu trưởng cho tiểu ban mình phụ trách. Phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, từng nội dung tổ chức thảo luận trong tiểu ban và đề xuất Hiệu trưởng duyệt.
         - Các tiểu ban căn cứ kế hoạch đã được hiệu trưởng phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động và chuyển về bộ phận kế toán tổng hợp lập dự trù kinh phí chung cho các hoạt động Lễ kỷ niệm trình các cấp lãnh đạo phê duyệt.
         - Trưởng các tiểu ban có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ  thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công, kịp thời báo cáo hiệu trưởng.
         - Trong quá trình thực hiện BTC sẽ xem xét tình hình cụ thể, để tổ chức hội ý các trưởng tiểu ban để điều phối công tác chuẩn bị chung của nhà trường.
         - Các ý tưởng mới, các ý kiến đóng góp cần phải bàn  luận dân chủ, kỹ lưỡng trong các tiểu ban, sau đó đề xuất trưởng ban tổ chức quyết định.
          VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
          - Đã lập dự toán chi tiết các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, huy động bằng các nguồn lực ngân sách và xã hội hoá;
          - Tổng kinh phí dự trù tổ chức Lễ kỷ niệm = 190.000.000đ;
           VIII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:
           1.  Đối với Sở GD&ĐT Điện Biên:
           - Hỗ trợ  kinh phí cải tạo cảnh quan và  tổ chức các hoạt động, nhà trường đã lập dự trù kinh phí trong ngân sách;
           - Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong xây dựng và phát triển nhà trường.
          2. Đối với Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện Mường Chà:
           - Hỗ trợ kinh phí  tổ chức Lễ kỷ niệm trường, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng trường.
           - Chỉ đạo các ban ngành , đoàn thể huyện, các cơ quan ( Truyền hình, văn hoá, điện lực, viễn thông, công an… ) hỗ trợ giúp đỡ nhà  trường tổ chức thành công phần lễ và hội.
           Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập trường THPT Mường Chà . Kính trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT Điện Biên, Huyện uỷ, UBND huyện xem xét phê duyệt./
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT (b/c);
- Huyện uỷ Mường Chà ( b/c);
- UBND Huyện Mường Chà ( b/c);
- Ban đại diện cha mẹ hs;
- Trên Website trường;
- Lưu VT.
                                                                                    Đặng Thị Kim Liên

Tác giả: THPT Mường Chà

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH170

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 21/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:110

TB156

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 21/05/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:0

63/ KH-THPTMC

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Thời gian đăng: 30/09/2023

lượt xem: 708 | lượt tải:101

248/ KH-THPTMC

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Thời gian đăng: 06/02/2023

lượt xem: 1591 | lượt tải:519
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập361
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm345
  • Hôm nay99,005
  • Tháng hiện tại2,127,074
  • Tổng lượt truy cập42,273,158
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi