Thư cảm ơn

Ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Mường Chà 1985 – 2015 đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, tập thể và cá nhân

I - Tổ chức, tập thể
 
1. Cựu cán bộ giáo viên trường THPT Mường Lay những năm đầu thành lập;
2. Doanh nghiệp tư nhân Số 1 tỉnh Điện Biên;
3. Lớp 12 khoá 1986 - 1989;
4. Lớp 12 khoá 1987 - 1990;
5. Lớp 12 khoá 1991 - 1994;
6. Lớp 12 khoá 1992 - 1995;
7. Lớp 12 khoá 1993 - 1996;
8. Lớp 12 khoá 1994 - 1997;
9. Lớp 12 khoá 1996 - 1999;
10. Lớp 12 khoá 1998 - 2001.
II - Cá nhân
             1. Thầy: Nguyễn Minh Phú - Chủ tịch UBND huyện Mường Chà (Cựu học sinh khoá 1986 - 1989, nguyên giáo viên nhà trường);
2. Bà: Sìn Thị Xiên - Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên;
3. Bà: Bùi Thị Hoài Anh - Cựu học sinh khoá 1986 - 1989.
4. Bà Trần Thị Nhung- Cựu học sinh khóa 1994-1997
5. Bà Nguyễn Thị Hường- Cựu học sinh khóa 1994-1997
Sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức,  tập thể và cá nhân sẽ góp phần cùng nhà trường tổ chức thành công kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ban tổ chức và Nhà trường trân trọng gửi tới lời cảm ơn sâu sắc.
                                                                                                                                                                                                                                                                            TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Đặng Thị Kim Liên

Tác giả bài viết: THPT Mường Chà