Thời khoá biểu năm học 2016 - 2017 học kỳ II lần 1

Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017, thực hiện từ tuần 20 (ngày 4/1/2017).
Chi tiết TKB các đ/c theo dõi TẠI ĐÂY.

Tác giả bài viết: Việt Hoà